Werkwijze

Welkom op de website van Huid- en Oedeemtherapie Culemborg. In de praktijk en op onze website hopen wij u verder te kunnen helpen met uw huidprobleem.

Afspraak maken

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen doen neem dan contact met ons op, op het telefoonnummer 0345-505530 b.g.g. 06-44183349 of via ons contactformulier.

Intake en screening

Bij Huid- en Oedeemtherapie Culemborg zal eerst een vrijblijvend en kosteloos intake gesprek worden ingepland. Hierbij wordt gekeken naar de klachten, verwachtingen en zal een persoonlijke behandelplan worden opgesteld.

Directe toegankelijkheid

Sinds 2011 heeft u directe toegang tot een huidtherapeut. Dit houdt in dat u geen verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig heeft, tenzij uw zorgverzekeraar daarom vraagt. Wanneer u zich zonder verwijzing tot een huidtherapeut wendt, zal het intakegesprek worden uitgebreid met een screening waarin uw huid onderzocht wordt. Indien nodig zal u naar de huisarts of een medisch specialist verwezen worden.

Betaling

Na de behandeling kunt u deze per pin of contact betalen. U krijgt een factuur mee die u zelf kunt indienen bij de zorgverzekeraar.

Vergoedingen checken bij zorgverzekeraar

Behandelingen kunnen in aanmerking komen voor (gedeelte) vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van uw basis- en aanvullende zorgverzekering, de indicatie en de soort en duur van de behandeling(en). Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen of u recht hebt op vergoeding en zo ja, welke kosten er in uw polis gedekt zijn. 

Praktijk

gezondheidszorgculemborg

Gezondheidscentrum Culemborg

Constantijnlaan 2
(voorheen vliegerweg)
4101 JK  Culemborg

0345-505530

App: 0644183349

Routebeschrijving